מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור ת)מעבר לפוטר (מקש קיצור פ)מעבר לתפריט נגישות (מקש קיצור נ)מעבר להצהרת נגישות (מקש קיצור ה)מעבר לעמוד צור קשר (מקש קיצור צ)

שאלות ותשובות

שאלות תשובות

לא כל מקרה בו נגרם למטופל נזק במהלך טיפול רפואי מהווה רשלנות רפואית. רשלנות רפואית תוגדר כמתן טיפול רפואי לרבות, הליך אבחון, ניתוח, מתן טיפול תרופתי לאדם/חולה ע”י מי שקשור במתן הטיפול ובכלל זה רופא, בית חולים, קופ”ח, אחיות, רוקחים, תוך חריגה מהסטנדרט הרפואי המקובל כאשר בעקבות אותו טיפול אשר חרג מן הסטנדרט הרפואי המקובל נגרמו לאדם נזקים כבדים, כגון נכות צמיתה, הפרעות חמורות או אף גרמו למותו של המטופל.
לא כל מקרה בו נגרם למטופל נזק במהלך טיפול רפואי מהווה רשלנות רפואית. רשלנות רפואית תוגדר כמתן טיפול רפואי לרבות, הליך אבחון, ניתוח, מתן טיפול תרופתי לאדם/חולה ע”י מי שקשור במתן הטיפול ובכלל זה רופא, בית חולים, קופ”ח, אחיות, רוקחים, תוך חריגה מהסטנדרט הרפואי המקובל כאשר בעקבות אותו טיפול אשר חרג מן הסטנדרט הרפואי המקובל נגרמו לאדם נזקים כבדים, כגון נכות צמיתה, הפרעות חמורות או אף גרמו למותו של המטופל.
לא כל מקרה בו נגרם למטופל נזק במהלך טיפול רפואי מהווה רשלנות רפואית. רשלנות רפואית תוגדר כמתן טיפול רפואי לרבות, הליך אבחון, ניתוח, מתן טיפול תרופתי לאדם/חולה ע”י מי שקשור במתן הטיפול ובכלל זה רופא, בית חולים, קופ”ח, אחיות, רוקחים, תוך חריגה מהסטנדרט הרפואי המקובל כאשר בעקבות אותו טיפול אשר חרג מן הסטנדרט הרפואי המקובל נגרמו לאדם נזקים כבדים, כגון נכות צמיתה, הפרעות חמורות או אף גרמו למותו של המטופל.
מחלת מקצוע הינה מחלה שנגרמה בשל תנאי העבודה או בשל גורם אחר אליו היה חשוף העובד במהלך עבודתו. ישנן מחלות וסוגי מקצועות אשר מפורטים בחוק וישנן מחלות שאת הקשר לתנאי העבודה יש להוכיח באמצעות חוות דעת.
יש להגיש את התביעה בהקדם האפשרי ולא יאוחר משנה אחת מיום התאונה/האירוע/אובדן כושר העבודה. תביעה שהוגשה באיחור עלולה להידחות או לפגוע באופן משמעותי בסכום הפיצויים שיתקבל.
כמובן ואפילו רצוי. רק עורך דין או רופא רשאי לייצג בועדה רפואית ולכן מומלץ להיות מיוצג על ידי עורך דין.
הקצבה משולמת במקרה של נכות שגרמה לאובדן כושר עבודה העולה על 3 חודשים.
על פי החוק צריכים להתקיים 2 תנאים מצטברים: ראשון – נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או בשיעור של 40% לפחות, אם לאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות שני – דרגת אי-כושר בגובה של 60% לפחות.
התובע מקבל זימון לוועדה רפואית אשר קובעת את אחוזי הנכות הרפואית ואת דרגת אי הכושר ע”ס המסמכים הרלוונטיים, התלונות של התובע, המבחנים הרפואיים שבתקנות הביטוח הלאומי והסקת מסקנות. אם הוועדה תחליט על קביעת אחוזי נכות, התיק יעבור לפקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי לקביעת דרגת אי-כושר על סמך חוות הדעת של הוועדה הרפואית, ולעתים גם על סמך הדו”ח הסוציאלי.
לפי החוק, גם אם קיימת הכנסה מהעבודה או ממקור אחר, קצבת נכות לא נשללת באופן אוטומטי, וזכאות וגובה הקצבה יהיו תלויים בגובה ההכנסות.

צור קשר

בואו נבחן יחד את סיכוייכם לקבלת פיצויים

    תודה, קבלנו את הפרטים שלך

    צוות המשרד יחזור אלייך ב-48 שעות הקרובות